O nama

 

Sinkrosfera je udruga koja potiče proaktivan pristup zapošljavanju, na temelju  podrške pojedincima ekonomskih i tehničkih struka u procesu “projektnog pristupa” zapošljavanju ili poduzetništvu.

“Projektni pristup zapošljavanja” je naš koncept kojim predstavljamo aktivnu fazu procesa koja prethodi službenom zapošljavanju ili pokretanju poduzeća, u kojoj se pojedinac  priprema za uspješno zapošljavanje ili poduzetništvo. Kod takvog pristupa pojedinac u startu kreće samoinicijativnim radom u fleksibilnim i manje formalnim uvjetima na stvaranju nove vrijednosti kroz vlastiti projekt ili se kao suradnik priključuje postojećem projektu, te  vrijednost rada koristi tijekom projekta ili njegovim završetkom u svrhu:

 • profesionalne promocije na tržištu rada ili tržištu proizvoda/usluga
 • stjecanju dodatnog znanja i iskustva
 • profesionalne ili poduzetničke orijentacije

Funkcije podrške koju pruža Sinkrosfera su umrežavanje projektnih suradnika, savjetovanje i edukacija, a funkcije savjetovanja i edukacije su usmjerene na funkcionalnu analizu i dizajn koncepta razvojne vrijednosti projekta u početnoj fazi s ciljem  razrade ideje u konceptualno-funkcionalan sistem i plan. Razvojni projekti za koje Sinkrosfera pruža podršku su inovativni poslovni i tehnološki projekti.

U obavljanju funkcije podrške, Sinkrosfera koristi jedinstvena znanja i rješenja dobre prakse, kao što su metodologija sistemske analize i dizajna u funkciji analize i dizajna koncepta razvojne vrijednosti projekta.

Izgradnja portfelja :

 • članova pojedinaca i organizacija
 • projektnih timova
 • projekata
 • znanstveno-tehnoloških vrijednosti

 

Realizacija :

 • Formirani projektni timovi
 • Projektni planovi
 • Prototipovi projektih vrijednosti (software,hardware)
 • održanih edukacija
 • održanih savjetovanja

Misija udruge je razvoj poslovno-tehnološke mreže koja će na efikasan način integrirati sudionike projekata i metodologijama rada podržavati razvoj projekata sistemske vrijednosti, od koje će sudionici projekata moći ostvarivati ciljeve kao što su zapošljavanje, edukacija, suradnički odnosi i realizacija projektnih vrijednosti. Takva mreža bi surađivala i sa drugim poslovnim, znanstvenim i tehnološkim mrežama.

Vizija udruge je poslovno-tehnološka mreža koja sa velikim brojem članova pojedinaca, poduzeća i drugih organizacija generira multidisciplinarne projekte i time doprinosi razvoju poduzetništva, tehnologije i znanosti, te ostvaruje ciljeve sudionika projekata i šire društvene zajednice.

Karakteristike projekata sa kojima udruga radi :

system-integration-1900-x-770

 

Funkcionalna sistemska rješenja

Vrijednosti projekta su orijentirane na  funkcionalna sistemska rješenja za razna praktična područja u informatici, managementu-marketingu-financijama, strojarstvu, elektrotehnici, građevinarstvu, te ostalim  potrebama pojedinaca i društva.

images-1

 Oblik funkcionalnog rješenja

Projekti čije vrijednosti sistemskih rješenja, ovisno od predmeta, su izražene u obliku konceptualnog dizajna (tekstualno i grafički) ili  računalnog programa(programski jezik) ili rezultata korištenog softwera (simulacija, 3D dizajn, kalkulacije…) ili fizičkog predmeta (hardware, ostali uređaji…).

customer3

Praktičnost

Vrijednost projekta kao sistemsko rješenje, je posebno oblikovano i upotrebljivo za određene slučajeve u praksi, te funkcija rješenja treba omogučiti ostvarivanje određenih ciljeva.

images

Fleksibilnost razvoja 

Razvojno okruženje sa minimumom uvjetovanosti, vodi prema slobodi u oblikovanju vrijednosti, sa svrhom doprinosa izraženijoj kreativnosti, inovativnosti i zadovoljstvu razvojnog tima, te  usklađenosti projektne vrijednosti sa razinom vještina, znanja i dostupnih resursa.

software-testing-company-00089

Nova i prilagođena rješenja

Vrijednost projekta u slučaju da nije inovacija, je uvijek novo preoblikovana za posebne slučajeve i korisnika, tako da nikad ne predstavlja već gotovo preuzetu vrijednost iz drugih izvora.

700x395xteam-jpg-pagespeed-ic-f9by3mz2ao

Integracija zahtjeva i razvoja vrijednosti

U razvoju projektne vrijednosti osim razvojnog tima, uvijek sudjeluje projekt koordinator iz udruge i korisnici projektnih vrijednosti, koji mogu biti poduzeća kao naručitelji  ili testeri kao krajnji korisnici.

Odgovori na pitanja za pojedince :

Nije uvjet da već imate svoju ideju, nju možete dobiti u obliku zahtjeva potencijalnog poslodavca ili od koordinatora projekata iz udruge.

Projekt koordinator iz udruge Sinkrosfera, ima ulogu u savjetovanju sistemskog rješenja što se tiče analize, dizajna i inicijacije, edukaciji iz sistemske analize i dizajna,  organizira i vodi radionice u udruzi, te posreduje između člana projekta i potencijalnog poslodavca u pogledu izvještavanja, sastanaka itd. Ovisno o uvjetima koordinator povezuje različite projektne timove i sudionike.

Prvo što je potrebno to su generalne vještine analitičkog načina razmišljanja, vještine vizualizacije, sposobnost sagledavanja strukture i šire slike, traženja rješenja i procjene, usto trebate voljeti aktivnosti koje zahtjevaju takve vještine i ako ih volite vjerojatno ste do sada koristili takve vještine i za razne neslužbene aktivnosti. Navedene vještine nisu vještine koje se trebaju posebno učiti ili stjecati, ali se mogu razvijati kroz rad i vježbe. U udruzi ćete dobiti edukaciju iz sistemske analize i dizajna, koja vam može značajno unaprijediti kvalitetu rada.

Drugo što je potrebno to je osnovno znanje iz područja vaše struke, koje ste trebali steći kroz vaše obrazovanje na studiju. Takvo znanje bi vam trebalo pomoći najviše u svrhu orijentacije, lakoće  traženja i usvajanja potrebnih znanja i informacija.

Treće što je potrebno je poznavanje užeg područja za koje razvijate vrijednost, ali to najviše kroz rad na projektu.

Primjeri sistemskih vrijednosti prema nekim strukama :

Ekonomist : Dizajn novog proizvoda/usluge x, Dizajn novog poslovnog procesa x, Model za analizu podataka u svrhu kontrole troškova, Model  za optimizaciju rasporeda projektnih aktivnosti

Informatičar : Model za analizu i vizualizaciju podataka ,Konceptualni dizajn aplikacije ,Programski algoritam za optimizaciju i selekciju x ….

Građevinski inženjer : Modeli građevina s maksimalnim osvjetljenjem,simulacijski modeli građevine, Model za optimizaciju operativnih aktivnosti projekta izgradnje…

Mogučnosti ima za sve struke koje su orijentirane za znanje ,a udruga podržava sve takve  struke koje i nisu navedene u primjerima.

Nije uvjet da vaša projektna vrijednost bude usko vezana za struku ili posao koji tražite, više je bitno da kroz takvu vrijednost možete iskazati vaše vještine i ostale sposobnosti koje će biti važne za posao koji tražite, al bilo bi poželjno da bude korisna za poduzeće poslodavca, a uvjek postoji mogučnost da se sistemska vrijednost  prilagodi za razna područja.

Sistemska rješenja mogu, ali i nemoraju biti samo kao programske aplikacije ili softweri, to može biti sve što predstavlja strukturu i logiku kao koncepti, procesi ili metodologije i u tekstualnom ili grafičkom obliku, a korisna je za neke praktične potrebe.

Možete taj rad koristiti kao projektnu vrijednost jedino ako zadovoljava sljedeće uvjete :

 • vrijednost vašeg rada je sistemski oblikovana struktura sa logikom,koja se može koristiti za određen praktične potrebe i ostvaruje određene ciljeve za korisnika.
 • sistemsku vrijednost vašeg rada ste posebno oblikovali vi i nije kopija već nečeg gotovog iz drugih izvora.
 • sistemska vrijednost vašeg rada je jasna i razumljiva za potencijalne korisnike rješenja ili osobe iz struke.

Nama kao udruzi  je ključno da održivo povjerenje naših članova i pozitivan imidž u okruženju, kako bismo se mogli razvijati, stoga se trudimo da do  slučaja krađe ideja ili projekata ne dođe i procese rada smo oblikovali da takve slučajeve izbjegnemo koliko se to može, iako uvijek postoji mogučnost od strane suradnika. U atmosferi udruge se potiće generiranje i razmjena novih ideja, ali i poštivanje vlasništva. Možemo reći sa sigurnošću da je najveći gubitak za vas, ako dobre ideje ostanu samo u vašem sjećanju ili su pohranjene na papiru u nekoj zadnjoj ladici.

Odgovori na pitanja za poduzeća i druge organizacije :

Nije nužno da već imate zahtjeve, kandidati za posao vam mogu ponuditi svoje ideje ili već gotove projekte ili možete prepustiti njima da na temelju analize vašeg poslovnog slučaja sami ponude idejna rješenja.

U slučaju kandidata koji već ima gotov projekt, koordinator projekta iz udruge će dobro provjeriti koliko kandidat ima razumijevanja i sposobnosti za preoblikovanje rješenja, te će u svakom slučaju trebati preoblikovati vrijednost za vaše zahtjeve.

U slučaju kada kandidat razvija projektnu vrijednost, koordinator projekta iz udruge će pratiti njegov rad i to ćete moći i vi, te će kandidat na kraju projekta vrijednost trebati prezentirati vama i odgovarati na vaša pitanja.

U interesu udruge je da sudionici projekta aktivno rade i da odabiremo samo kompetentne kandidate koji osim što će predstavljati sebe kao članove udruge, time i  predstavljati samu udrugu.Trebate računati i na to da kandidat neće biti prepušten sam sebi u projektnom radu, jer takvi uvjeti nebi omogučili da se u kraćem vremenu razvije kvalitetna projektna vrijednost. U radu na projektu ćemu pomagati koordinator projekta iz udruge i možda neki drugi članovi udruge,ovisno o uvjetima, no kandidat bez svojih vještina i znanja neće moći nikako dovršiti projekt. Kao udruzi nam nije jedini cilj da nađemo posao za naše članove. Uz mnoge druge ciljeve, povjerenje i pozitivan imidž u okruženju su nam ključni, kako bismo mogli uspješno ostvarivati našu misiju.

Primjeri sistemskih vrijednosti prema nekim strukama :

Ekonomist : Dizajn novog proizvoda/usluge x, Dizajn novog poslovnog procesa x, Model za analizu podataka u svrhu kontrole troškova, Model  za optimizaciju rasporeda projektnih aktivnosti

Informatičar : Model za analizu i vizualizaciju podataka ,Konceptualni dizajn aplikacije ,Programski algoritam za optimizaciju i selekciju x ….

Građevinski inženjer : Modeli građevina s maksimalnim osvjetljenjem,simulacijski modeli građevine, Model za optimizaciju operativnih aktivnosti projekta izgradnje…

Mogučnosti ima za sve struke koje su orijentirane za znanje ,a udruga podržava sve takve  struke koje i nisu navedene u primjerima.

Sama projektna vrijednost i tema nisu toliko  bitne koliko generalne sposobnosti i vještine koje kandidat koristi da bi razvio takvu vrijednost, stoga vještine i generalne sposobnosti trebaju biti usklađene između projektnog rada i funkcije radnog mjesta kod potencijalnog poslodavca. Neke od generalnih vještina koje su često potrebne na radnim mjestima su analitičke vještine, vizualizacija, rješavanje problema, sposobnost korištenja informacija, osjećaj za potražnju, mogučnost sagledavanja šire slike, sistemski način razmišljanja, vještine pisanja i prezentiranja, itd. Navedene sposobnosti se mogu iskazati kroz rad na projektu i kroz samu projektnu vrijednost.

Navest ćemo nekoliko prednosti koje donosi projektni  u odnosu na standardni pristup zapošljavanja :

 • Kandidat uz pomoć projektnog rada dokazuje svoje sposobnosti, znanja i vještine, što se uobičajenim testovima nemože lako provjeriti.
 • Kroz takav pristup se može lako prepoznati dobar kandidant sa talentom,koji još nije prepoznat na tržištu,zbog nedostatka radnog iskustva.
 • Kandidat se samim time što razvija projekt istiće  svojom abicioznošću i stvaralaštvom  u odnosu na druge kandidate na tržištu.
 • U toku projekta se poslodavac može bolje upoznati sa kandidatom, što se ne postiže lako intervjuom.
 • Tim pristupom se stvara nova dodatna vrijednost koja može biti korisna poduzeću poslodavca.

Kroz rad na projektu,kandidat se svakodnevno usavršava .

Radimo sa :

Pojedinci

Poduzeća i druge organizacije

job-stage

Nezaposleni koji traže posao

 • Nezaposleni pojedinci koji traže posao, a htjeli bi se uključiti u rad na projektima za potencijalne poslodavce i vole stvarati nove vrijednosti  rješenja.
 • Nezaposleni koji imaju gotov projekt i htjeli bi se predstaviti potencijalnim poslodavcima.
 • Mladima bez radnog iskustva, koji žele potencijalnim poslodavcima, pokazati svoje sposobnosti kroz svoj projekt.
Photo Shape Editor: https://www.tuxpi.com/photo-effects/shape-tool

Poduzeća koja traže zaposlenike

 • Poduzeća koja traže zaposlenike koji su orijentirani na stvaralaštvo, znanje, inovacije i želi dati priliku za zaposlenje onima koji uspješno razviju i prezentiraju svoju  projektnu vrijednost.
 • Poduzeća i druge organizacije koja traže mlade talente za inženjerstvo, IT, business, znanost.
eduessentials_all_ten-study-skills-all-students-should-know-715x3301

Studenti koji traže praksu

 • Studenti koji traže volontersku praksu, za rad na stručnim i zanimljivim projektima osmišljavanja  rješenja.
 • Studenti koji se žele kroz rad na projektima preko udruge, upoznati sa potencijalnim poslodavcima.
freegreatpicture-com-50265-people-gesture-of-unity-and-cooperation1

Suradnici

 • Poduzeća koja su zainteresirana za  suradnju na projektima idejnih rješenja sa članovima udruge.
 • Sve organizacije koje žele surađivati sa udrugom u pogledu razmjene članova, projekata, promocije itd.
20150222215719-shutterstock-129444167

Budući poduzetnici

 • Zainteresiranima za razvoj poduzetničke ideje ili projekta.
businessman-businesswoman-cmo-ss-1920

Savjetovanje za analizu i dizajn vrijednosti sistemskih rješenja

 • Poduzeća koja traže savjetovanje u pogledu novih  sistemskih rješenja za poslovanje i tehnologiju.
translation-career-path

Zaposleni koji se žele usavršavati  kroz rad na inovativnim projektima

 • Zaposleni koji žele  obogatiti  vještine i iskustvo kroz rad na zanimljivim projektima i razmjenom ideja i znanja.
main-image

Projektno povezivanje 

 • Poduzeća i druge organizacije koje traže pomoć projektnog umrežavanja sa drugim organizacijama ili pojedincima.
banner-2_0

Pojedinci koji traže savjetovanje 

 • Pojedinci i projektni timovi koji razvijaju ili već imaju gotove projekte ,a traže savjetovanje za analizu i dizajn sistemske vrijednosti  projekta.
team_group

Umrežavanje u projektne timove

 • Pojedinci i projektni timovi koji traže  pomoć umrežavanja sa drugim pojedinicima ili organizacijama.
 • Pojedinci koji imaju ideju za projekt, a traže suradnike za projektni tim.

Odgovori na pitanja za pojedince :

Odgovori na pitanja za poduzeća i ostale organizacije :

Udruga ne radi sa svim strukama, već samo sa onima koje su orijentirane na znanje i za koje se stjeće visoka stručna sprema. Neke od glavnih struka su informatičari, ekonomisti, inženjeri strojarstva,elektrotehnike i građevinski inženjeri .

Udruga je otvorena za sve koji žele stvarati sistemske vrijednosti kroz projekte, ali srednjoškolci i oni koji nisu stekli visoku ili višu stručnu spremu kroz studij, neće imati mogučnost rada na svom projektu sa svrhom zapošljavanja kod poslodavca ukoliko bude tražena visoka stručna sprema.

Naravno da možete, ali u tom slučaju ćete dobiti podršku u slučaju :

1.Analize i dizajna sistemske vrijednosti (proizvoda ili usluge) koje poduzeće kao organizacija nudi kao krajnju vrijednost kupcima i

2.Analize i dizajna poduzetničke organizacije kao funkcionalnog sistema na tržištu.

U projektu ćete dobiti mogučnost da surađujete sa testerima ili tipičnim krajnjim korisnikom takve vrijednosti, koji vam mogu pomoći u oblikovanju vrijednosti, da što kvalitetnije zadovoljava njihove potrebe.

Za razvoj poduzetničkog plana, marketinške i financijske strategije i savjetovanja u pogledu pravnih regulativa i administrativnog pokretanja i vođenja poduzeća, ćete se trebati obratiti drugim institucijama i organizacijama koje su za to zadužene.

Naravno da možete, ali u tom slučaju takav projekt treba biti orijentiran na vrijednost sistemskog rješenja i trebate omogučiti određenim članovima udruge da aktivno sudjeluju u radu na projektu, uz mogučnost službenog zaposlenja ili volontiranja. U slučaju volontiranja kandidatima treba biti prepuštena sloboda oblikovanja vrijednosti da mogu sa zadovoljstvom izraziti svoju kreativnost i individualni pristup rješavanju problema. Usto sadržaj vrijednosti projekta treba biti transparentan uz mogučnost razmjene znanja i ideja.

Jedino  ako se aktivnosti takvih zadataka mogu povezani sa već nekim aktivnim projektom ili takve aktivnosti mogu poslužiti kao polazišna točka za pokretanje novog projekta ,onda da .

U tom slučaju se trebate obratiti drugim institucijama i organizacijama koje su zadužene za posredovanju pri zapošljavanju, jer mi kao udruga posredujemo u zapošljavanju samo uz projektnu vrijednost.

Možete zajedno kombinirati oba postupka, ali se ne očekuje  da kandidat iz udruge koji nudi projektne vrijednosti, prolazi sve korake istog procesa kao i ostali kandidati iz standardnog postupka, jer nebi bilo ravnomjerno da istu priliku uz manje truda, dobivaju i kandidati koji ne nude projektnu vrijednost. U slučaju da uz pomoć projektne vrijednosti nemožete provjeriti određene kandidatove sposobnosti ili znanja, možete ga testirati uz pomoć testova, ali projektni rad bi trebao predstaviti i sposobnosti koje nebiste mogli provjeriti uobičajenim testovima.

S jedne strane možete imati kandidate standardnog natječaja i kandidata iz udruge, ali očekujemo da kandidat koji započme, dovrši i prezentira projektnu vrijednost, nebude otkazan u slučaju da za to ne postoje opravdani razlozi.

Preporučamo da u toku projekta  našeg kandidata, tražite kandidate iz drugih izvora kao rezervu, za slučaj da nebudete zadovoljni sa našim kandidatom, ali to bi trebalo biti prepoznato već u početcima projekta.

U prvom koraku će vam se poslati dokumentacija svih kandidata iz udruge  koji bi mogli biti kompetentni za radno mjesto koje poslodavac nudi i koji su već prošli nekoliko radionica na drugim projektima i dokazali svoje sposobnosti. Zatim ćete vi od tih kandidata odabrati jednog uz mogučnost naše preporuke, ali to još neće značiti da ste potvrdili zaposlenje tog kandidata.

Nakon odabira kandidata, će se usuglasiti poslodavac,kandidat i koordinator projekta iz udruge o odabiru predmeta i zahtjeva projekta. U projektu će sudjelovati samo jedan kandidat kao potencijalni zaposlenik, jer neželimo unutar udruge natjecateljsku, već suradničku atmosferu i želimo da se kandidat može pouzdati da će ostvariti svoj cilj ako se bude posvetio svom radu na projektu i taj projekt uspješno dovrši i prezentira.

Poslodavac će moći otkazati kandidata u toku projekta kojeg će moći pratiti, ukoliko bude imao za to opravdane razloge, koje se tiću projektne vrijednosti i samog rada kandidata. Brigu i nadzor nad  radovima kandidata možete prepustiti koordinatoru projekta iz udruge.

Poslodavac može zaposliti kandidata i prije završetka projekta,ali se kandidatu treba omogučiti da projekt  dovrši, jer udruga neće tolerirati da projektne vrijednosti koje su mogle obogatiti znanstveno-tehnološku bazu udruge i doprinjeti struci, tehnologiji, znanosti i društvu ostanu nedovršene.

U slučaju da kandidat za posao već nema gotov projekt, poslodavac će odlučiti o vremenu trajanja projekta, a to je prema pravilu udruge minimalno 2 tjedna. S obzirom da procesi od objave natječaja do zaposlenja u praksi zapošljavanja traju i duže od 2 tjedna, mislimo da vrijeme trajanja projekta neće biti velika prepreka.

Otvoreni smo i za tu opciju, ali želimo da vaši kandidati koje šaljete u udrugu budu spremni na to već od početka prijave,tj. da im to nebude nikakvo iznenađenje.

Dobra ideja bi bila da kandidate za koje mislite da su dobri, a nisu prošli vašu zadnju selekciju uz preporuku pošaljete udruzi, gdje bi mogli obogatiti vještine, znanja i iskustva kroz rad na projektima i sa kojima biste imali kontakt u slučaju potrebe za neka buduća zaposlenja.

Nije nužno aktivno sudjelovanje poduzeća poslodavca u toku kandidatovog rada na projektu,minimalno što se očekuje je potvrda početnog zahtjeva ili projektne ideje i odredbe o roku trajanja projekta.

Bilo bi poželjno kad bi poslodavac ili netko iz poduzeća poslodavca u toku razvoja projekta, davao izvještaj o pregledu trenutnog stanja razvoja projekta, sa smjernicama i sudjelovao koji put na radionici i time se bolje upoznao sa kandidatom.

Zainteresirani  ste ?

Prvi koraci :

1.Prijavite se putem formulara prema zahtjevu i sa osnovnim podatcima.

2.Nakon prijave ćete emailom ,automatski dobiti dodatne informacije o uvjetima rada na projektu, te ćete pričekati naš odgovor nakon što obradimo vaš zahtjev.

3.Mi ćemo vas kontaktirati i dogovoriti ćemo se o daljnjem postupku.

Prijave prema zahtjevima za pojedince :

Prijave prema zahtjevima za poduzeća i ostale organizacije :

Kontakt info:

 

Josip Bilić

josip.bilic@sinkrosfera.com

+385 99 694 5224

Split, Hrvatska

OIB Udruge: 28592252247

Registarski broj: 17005586